ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “Medsci Meeting 2019” (กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกร Read more

5 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แ Read more

14 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

24 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข Read more

26 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างควา Read more

20 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การปร Read more

22 total views, no views today

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการทำงานในองค์กร”  โดย บริษัท Landmark Forum  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ Read more

18 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

29 total views, no views today

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านพบนิสิต ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ย. 2561

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเช Read more

23 total views, no views today