ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

2,018 total views, 7 views today