วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมรับฟังทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการศึกษา ในปาฐกถาพิเศษ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร และคณาจา Read more

3 total views, no views today

วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาควิชากา Read more

42 total views, no views today

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สราวุธ สัยยากวี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ Read more

17 total views, no views today

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สราวุธ สัตยากวี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และแสดงความยินดีกับ คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สราวุธ สัตย Read more

32 total views, no views today

วันที่ 18 มกราคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ในโครงการวันศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 52 ปี

วันที่ 18 มกราคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร Read more

49 total views, no views today

วันที่ 14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. Read more

56 total views, no views today

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิต นางสาว เกวริน วรนุช นิสิต ชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา เข้ารับเกียรติบัตร และโล่ ในงาน เด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การ Read more

46 total views, 1 views today

เมื่อคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม”Medsci Meeting 2019″ (กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562)

เมื่อคืนวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศ Read more

77 total views, 2 views today

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มหาวิยาลัยนเรศวร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดี และบุคลากร Read more

66 total views, 2 views today