คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ที่ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร Read more

Loading

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านการคัดเลือกผู้นำเชียร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ Read more

Loading