วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมรับเสด็จ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย Read more

92 total views, no views today

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ Read more

71 total views, 2 views today

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD Read more

66 total views, 2 views today

คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพประเคนสวดพระอภิธรรม ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก)

คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสต Read more

66 total views, 1 views today

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ก Read more

98 total views, 1 views today

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล บรรยายพิเศษกิจกรรม “พบประชาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในหัวข้อ Innovation in Disruptive Era : Challenges of Thai HEIs

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะวิทยาศาส Read more

70 total views, 1 views today

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “University in Disruptive Era”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร และ Read more

51 total views, 1 views today

31 ต.ค. 61 รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมงาน “นักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน-Reinventing Thailand @ Young Scientists” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศ Read more

72 total views, 1 views today

กิจกรรม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ชี้แจง นโยบายการบริหารงานแนวทางพัฒนาคณะ แก่นิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2561 ทีมผู้ Read more

61 total views, 1 views today