ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research to Market : R2M 2019) ครั้งที่ 7 ในชื่อผลงาน “ไรน้ำนางฟ้า”

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG มีสมาชิก ทั้ Read more

6,277 total views, 148 views today