คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

3,919 total views, 41 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

3,936 total views, 40 views today

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research to Market : R2M 2019) ครั้งที่ 7 ในชื่อผลงาน “ไรน้ำนางฟ้า”

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG มีสมาชิก ทั้ Read more

11,605 total views, 41 views today