คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

3,592 total views, 54 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

5,651 total views, 51 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช และคุณวิระดา ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

6,734 total views, 52 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

19,364 total views, 52 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

19,360 total views, 52 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

19,341 total views, 51 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

30,503 total views, 52 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

30,548 total views, 51 views today