กิจกรรมทีมบริหารพบปะ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร (การแจ้งนโยบายการบริหาร และแผนกลยุทย์ ประจำปี 2561-2565)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมทีมบริหารพบปะ และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร (การแจ้งนโยบายการบริหาร และแผนกลยุทย์ ประจำปี 2561-2565) ณ ห้อง Slope MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

« 1 ของ 2 »

87 total views, 1 views today