กิจกรรม ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ชี้แจง นโยบายการบริหารงานแนวทางพัฒนาคณะ แก่นิสิต ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2561 ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ นำทีมโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล ชี้แจง นโยบายการบริหารงานแนวทางพัฒนาคณะ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 และบัณฑิต รวมถึง ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ชี้แจงการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ณ ห้อง MD 234 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวและภาพถ่ายโดย : นส.สุวิชชา จันทรา (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

61 total views, 1 views today