ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านพบนิสิต ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ย. 2561

ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านพบนิสิต โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ในระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ย. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

58 total views, 1 views today