คณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้าร่วมพิธีทำบุญก้าวสู่ปีที่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  เข้าร่วมพิธีทำบุญก้าวสู่ปีที่ 16 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และพิธีเปิดโครงการภูมิปัญญาไทยร้อยดวงใจแพทย์แผนไทยของแผ่นดิน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 3 และงานด้านแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

80 total views, 1 views today