ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา ฮ้อเผ่าพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา  ฮ้อเผ่าพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

10,036 total views, 1 views today