ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ อรรถรัฐ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์


ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  อรรถรัฐ  อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

10,572 total views, 1 views today