ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามรัศมน สุรางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดามรัศมน  สุรางกูร

อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

11,753 total views, 1 views today