ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการทำงานในองค์กร”  โดย บริษัท Landmark Forum  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการทำงานในองค์กร”
โดย บริษัท Landmark Forum
ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง MD 133 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

55 total views, 1 views today