ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

– ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม MD 133

– และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง MD 417

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

44 total views, 1 views today