ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป)

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

47 total views, 1 views today