ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “Medsci Meeting 2019” (กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“Medsci Meeting 2019”
(กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562)
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

120 total views, 1 views today