วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมรับเสด็จ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมรับเสด็จ

เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งพระองค์มีความประสงค์เสด็จเยือนรับชมนิทรรศการไก่กับชีวิตพื้นบ้าน

ณ ลานกิจกรรมอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

93 total views, 1 views today