ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา โดยได้รับอัตราค่าจ้างวันละ ๕๐๐ -. บาท เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั

87 total views, 1 views today