สารอวยพรวาระปีใหม่พุทธศักราช 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในช่วงเทศกาลนักขัตฤกษ์ของศาสนาต่างๆ และในวาระปีใหม่พุทธศักราช 2562 นี้ ในนามผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผมขออำนวยพรให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตทุกชั้นปีทุกคน ประสบความสุข ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต มุ่งมั่นปรารถนาสิ่งดีๆใดๆ ก็ขอให้ได้ดั่งความตั้งใจ ขอให้ตั้งใจกระทำการใดๆเพื่อส่วนรวม เพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนและมีความสุข ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างวัฒนธรรมที่ดีในทางปฏิบัติที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม เพราะทุกคนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้บ้านหลังนี้สมบูรณ์ น่าอยู่ และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น ในการพัฒนาในระดับองค์กรในระดับใหญ่ขึ้น

ผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ รวมถึงพระพุทธชินราชของเมืองพิษณุโลก และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ปกปักรักษาทุกท่านให้คลาดแคล้วจากภยันตรายทั้งปวง และอำนวยพรให้ทุกคนมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้องค์กรของเรา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

84 total views, 1 views today