ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น

ในการนี้ จึงใคร่ขอประกาศารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ดังเอกสารที่แนบมานี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลู

60 total views, 1 views today