ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรีบยร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดังเอกสารที่แนบมานี้

ผลคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

37 total views, 1 views today