ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย
ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประจำปี 2562

12,142 total views, 1 views today