วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณ อาคารเพราพิลาส

99 total views, 1 views today