ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ Smart Student

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ฝ่ายพัฒนานิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ Smart Student พร้อมการบรรยายหัวข้อพิเศษ “ปรับกระบวนทัศน์ชีวิต พิชิตความสำเร็จ” และร่วมพูดคุยกับ พี่ณัฐ​ ศักดาทร ณ ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

102 total views, 1 views today