คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2562
ดังนี้
 
– ประเภทสายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ฉัตรดำรง
 
– ประเภทสายสนับสนุน
นางอารี ทองทุ่ง

10,724 total views, 1 views today