ขอแสดงความยินดีกับ  นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉🎉
นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

9,144 total views, 3 views today