ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันให้แก่บุคลากรและนิสิต เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ โถงชั้น 1 คณะสหเวชศาสตร์

62 total views, 1 views today