วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ณ บริเวณโถงชั้น 1

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

69 total views, 2 views today