พิธีถวายพระพร และร่วมร้องเพลง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร และร่วมร้องเพลง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม
ณ โถงแก้วคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

142 total views, 2 views today