ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธี เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ ผู้เกษียณอายุราชการ รวมถึงผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวรอีกด้วย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

160 total views, 1 views today