ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน 1 อัตรา โดยได้ทำการสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวอทยาศาสตร์การแพทย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

  • ลำดับ
  1. นางสาวสุชาวลี  ศิริพิทยาไพศาล
  • ลำดับสำรอง
  1. นางสาวหัทญา  กันแตง

ทั้งนี้ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายวัน

34 total views, 1 views today