โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562
เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
ณ อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทร.4643

163 total views, 1 views today