วันที่ 19 สิงหาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิณา พลสีลา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์

52 total views, 1 views today