กิจกรรมผู้บริหารพบปะ และรับฟังความคิดเห็นของนิสิต

ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะ และรับฟังความคิดเห็นของนิสิต

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ ตึก QS
พบปะนิสิตชั้นปีที่ 1,2,3,4 และนิสิตบัณฑิตศึกษา

** หมายเหตุ ขอให้นิสิตทุกระดับเข้าร่วมทุกคน ตามวันเวลา สถานที่ ที่แจ้ง

77 total views, 1 views today