โครงการ NU Roadshow to Schools 2019 กับกองบริการการศึกษา

คณะวิทยสศาสตร์การแพทย์ ร่วมโครงการ NU Roadshow to Schools 2019 กับกองบริการการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 6-13 สิงหาคม 2562 และวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ฯ

43 total views, 1 views today