อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการบรรยาย ในหัวข้อ ทำความรู้จัก “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง MD 237

79 total views, 1 views today