ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัญจพร วงศ์พยัคฆ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี ชั้นปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ปัญจพร วงศ์พยัคฆ์
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี ชั้นปีที่ 2

ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน Startup Thailand League : Demo Day 2019 และได้รับทุนการศึกษาทีมละ 25,000 บาท จากธนาคารออมสิน โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

9,661 total views, 1 views today