ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ภาค 3360

ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ ห้อง MD 237 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

98 total views, 1 views today