ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววรรณชา นครคำ และ นายวีรภัทร กลิ่นสอน

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาววรรณชา นครคำ และ
นายวีรภัทร กลิ่นสอน

ที่ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562
เนื่องในวันเยาวชนดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

9,943 total views, 1 views today