กิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 18

วันที่ 22 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบปีที่ 18 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มาเป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหารจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ สืบไป

« 1 ของ 2 »

245 total views, 1 views today