ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
“กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เนื่องจากท่านอธิการติดภารกิจด่วน
จากเดิมในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เป็น
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ส่วนห้องประชุม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

47 total views, 1 views today