ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
“กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

** จากเดิม วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น. เป็น เดือนพฤศจิกายน 2562
ส่วนวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณคะ

44 total views, 1 views today