ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ Open seminar in Bacteria เรื่อง “Environmental reservoirs of antibiotic resistance genes”

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

Open seminar in Bacteria   เรื่อง “Environmental reservoirs of antibiotic resistance genes”

ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง MD417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังได้ตามรายละเอียดในภาพ หรือที่ https://forms.gle/AAZzNCTWd8hxTx5x7

93 total views, 2 views today