พิธีน้อมรำลึกถึงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงรู้เหน็ดเหนื่อย มิทรงคำนึงถึงความสำราญส่วนพระองค์ และรำลึกถึงด้วยความเทิดทูนความรักความศรัทธาที่ตลอดเวลา 70 ปี พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พร้อมทั้งร่วมร้องเพลง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

110 total views, 1 views today