ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววรรณชา นครคำ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิวิทยา

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาววรรณชา นครคำ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิวิทยา

ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ประจำปี 2562 โดยสโมสรโรตารีจตุจักร
พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม ณ อาคารไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง ห้องออดิทอเรียม

18,837 total views, 1 views today