ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”

ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ MD 417
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

101 total views, 1 views today