ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างทีมและเครือข่ายวิจัยเพื่อผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การสร้างทีมและเครือข่ายวิจัยเพื่อผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง” Professional team development and networking for high impact research

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม MD 417
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

71 total views, 1 views today