ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร(ปฐมวัย-ประถมศึกษา)

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย-ประถมศึกษา) และพิธีทอดผ้าป่า เพื่อจัดสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย-ประถมศึกษา) ณ บริเวณอาคารโภชนาคาร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

125 total views, 1 views today