ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

54 total views, 1 views today