ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “งบประมาณวิจัย/บริการวิชาการ อยู่ไหนบ้าง?”

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
และคณะอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ
“งบประมาณวิจัย/บริการวิชาการ อยู่ไหนบ้าง?”
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

73 total views, 1 views today